Privatlån

Innan du ingår i ett låneavtal ska du ha tillgång till information om lånet. Denna information kallas förhandsinformation och ska hjälpa dig avgöra om lånet är fördelaktigt för just dig. Denna information måste tillhandahållas av alla långivare i vissa standardiserade formulär.

Förhandsinformation viktigt för konsumenten

Trots att många väljer att inte läsa alla papper man får hemskickat är de till stor hjälp. Förhandsinformationen i samband med ett lån ska hjälpa dig avgöra om lånet är fördelaktigt för dig, samt hur det står sig mot andra långivare.

Eftersom långivare inte behöver ge dig råd utöver att avråda från lån som är direkt olämpliga är det viktigt att du bilda dig en egen uppfattning. Genom förhandsinformationen får du reda på bland annat följande:

  1. Kredittyp. Vilken typ av kredit det är kan vara avgörande för om du bör acceptera lånet eller inte.
  2. Ränta. Vad du betalar för lånet är kanske den allra viktigaste uppgiften. Det är räntan som ligger till grund för jämförelser mellan långivare.
  3. Belopp. Vilket belopp lånet rör sig om kommer påverka den totala lånekostnaden och låneupplägget i helhet.
  4. Kompletterande tjänster. Om lånet även innefattar att du betalar för andra tjänster måste detta anges tydligt.
  5. Förtidsbetalningsvillkor. Om du av någon anledning behöver betala tillbaka lånet tidigare är det bra att veta vilka villkor som då gäller.

Det finns med andra ord en mängd information i förhandsinformationen som du får hem. Av denna anledning är det viktigt att du dels kollar att din långivare skickar hem den, samt att du läser den.

Förhandsinformationen ska vara standardiserad

Den förhandsinformation som långivarna tillhandahåller ska vara lika. Detta eftersom att det sker enligt ett standardiserat format för EU. Det betyder även att informationen antingen ska lämnas i pappersform eller att den ska tillhandahållas elektroniskt. Det kan även finnas vissa undantag då informationen får lämnas på andra sätt, men det måste vara tillgängligt och läsligt för dig.

Det är även värt att notera att informationen som lämnas inte får kombineras med ett avtal. Att läsa förhandsinformationen ska vara helt frikopplat från att ingå i ett bindande avtal.

Undantag och särskild information

Det finns ett fåtal undantag från dessa standarder, exempelvis kontokrediter utan ränta, fakturakrediter samt värdepapperskrediter ä’ undantagna från lagstiftningen.

Även när du kontaktas av en långivare via telefon gäller vissa speciella regler. Eftersom att det räknas som en försäljning utanför företagets lokaler så måste de lämna över förhandsinformationen direkt till dig innan du kan teckna ett avtal. Det innebär att om du blir kontaktad via telefon måste förhandsinformationen lämnas över tydligt och fullständigt innan avtal kan ingås.